Αντιμετώπιση βλάβηςΑντιμετώπιση βλάβης

Επιτυχής ανίχνευση βλάβης – γρήγορη αποκατάσταση

Διαγνωστικό κέντρο μας κάλεσε για δεύτερη γνώμη σε βλάβη ακτινολογικού.

Έπειτα από το τυπικό troubleshooting που ακολουθήσαμε διαπιστώθηκε πως το πρόβλημα ήταν σε μία πλακέτα της γεννήτριας.

Αντικαταστάθηκε την επόμενη ημέρα και το μηχάνημα λειτούργησε κανονικά.

Η διάγνωση της προηγούμενης εταιρείας ήταν πως η λυχνία ακτίνων Χ χρειάζεται αντικατάσταση, με χρόνο παράδοσης 7 ημερών και μεγάλο κόστος αγοράς.

Με την σωστή διάγνωση πετύχαμε:μείωση στο κόστος επισκευήςμείωση στο χρόνο αποκατάστασης.