Επιλογή ανταλλακτικούΕπιλογή ανταλλακτικού

Η επιλογή είναι δικαίωμα σου

Νοσοκομείο μας ζήτησε προσφορά για λυχνία ακτίνων Χ του ακτινολογικού τους.

Είχε προηγηθεί προσφορά της επίσημης κατασκευάστριας εταιρείας του μηχανήματος

Εμείς προσφέραμε 2 εναλλακτικές προτάσεις.

Προσφέραμε την επιλογή της καινούργιας λυχνίας από άλλο κατασκευαστή με κόστος 70% της αρχικής καθώς και την επιλογή ελαφρώς μεταχειρισμένης λυχνίας με κόστος 30% της αρχικής, παρέχοντας σε κάθε περίπτωση εγγύηση καλής λειτουργίας.

Ο πελάτης επέλεξε την μεταχειρισμένη λυχνία όπου είχε οικονομικό όφελος 70%, έχουν περάσει πέντε χρόνια από τότε και η λυχνία εξακολουθεί να δουλεύει.

Οι άνθρωποι μας σας προσφέρουν το δικαίωμα της επιλογής και πολλές φορές σας προτείνουν περισσότερες από δύο επιλογές στα ανταλλακτικά.