Ακτινολογικά C –arms


Cyberbloc FP-S

Cyberbloc FP-S

Ακτινοσκοπικό C arm για ένα ευρύ φάσμα χειρουργικών εφαρμογών.
περισσότερα