ΥπηρεσίεςΠροληπτική συντήρηση

H έλλειψη τακτικής προληπτικής συντήρησης των μηχανημάτων προκαλεί σ' αυτά συχνές ανωμαλίες με αποτέλεσμα την δυσλειτουργία και την εμφάνιση περιοδικών ή μόνιμων βλαβών.

Η Rad medical solutions αναλαμβάνει ολοκληρωμένα και υπεύθυνα την τεχνική υποστήριξη των μηχανημάτων μέσω μιας Σύμβασης συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης.

Η σύμβαση συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης προβλέπει μετά από ορισμένες ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων την επέμβαση ειδικευμένων μηχανικών βιοιατρικής τεχνολογίας οι οποίοι ακολουθούν καινοτόμα πρωτόκολλα συντήρησης.

Έχουμε αναπτύξει το δικό μας καινοτόμο σύστημα συντήρησης που πραγματικά δουλεύει.

Καινοτόμα πρωτόκολλα συντήρησης


Αναβαθμίσιμα

Σε τακτά χρονικά διαστήματα προσθέτουμε βήματα σύμφωνα με την εμπειρία στο πεδίο.

Deticated

Διαφοροποιημένες διαδικασίες για το κάθε μοντέλο.

Custom Made

Προσθήκες σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη.

Steps above

Με ελέγχους πέρα από τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Ακρίβεια ρυθμίσεων

πολύ πριν από τα όρια που ορίζει η ΕΕΑΕ.

100% κάλυψη

Με τα έως 349 σημεία ελέγχου ελέγχουμε τα πάντα.

Βασικές ενότητες
Εσωτερικός καθαρισμός των συστημάτων.

Λίπανση μηχανικών μερών.

Έλεγχοι ασφαλείας.

Έλεγχοι και ρυθμίσεις σύμφωνα με τον κατασκευαστή και περισσότερο.

Ποιοτικός έλεγχος και ρυθμίσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς ακτινοπροστασίας.

Analyze history, επεξεργασία δυσλειτουργιών που έχουν εμφανιστεί.

Προληπτικές ενέργειες για την αποφυγή βλαβών.

Γιατί σας συμφέρει
Σιγουριά και ασφάλεια ότι τα συστήματα σας λειτουργούν ομαλά και εντός προδιαγραφών.

Σημαντική μείωση των βλαβών.

Άμεση αποκατάσταση των προβλημάτων.

Μειωμένο ετήσιο κόστος συντήρησης-επισκευών.

Ρυθμίσεις ακριβείας και μεγιστοποίηση δυνατοτήτων.

Μείωση των χρόνων που το σύστημα μένει εκτός λειτουργίας (Down Time).

Είμαστε ένα βήμα πιο μπροστά


Παρατείνουμε την ζωή των συστημάτων που υποστηρίζουμε με το λιγότερο δυνατόν Down time και την μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων τους.